Dobbelsteen 6, tabellendemo
Idee
Alle opgedane ervaringen met de voorafgaande dobbelstenen op basis van flipflops komen hier nog een keer bij elkaar.

Opzet
Dobbelsteen 6, onderverdeeld in D06A en D06B, heeft twee verschillende displays. Op het front links worden de drie dobbelsteentabellen 0, 1 en 2 naast elkaar afgebeeld en ook nog het decimale cijfer van de worp. Los daarvan kan met een druk op de witte knop worden gekozen met welk van de drie dobbelsteentabellen er wordt gespeeld op het grotere display rechts in de uitgespaarde cirkel. Links daarnaast geeft het decimale display het cijfer 0, 1 of 2 weer van de gekozen tabel. Als met de start/stop-knoppen (groen/rood) aan het eind van de worp een zes wordt gegooid, klinkt er als toegift een melodietje.Complete artikel
Nieuwsgierig? Lees dan het hele artikel, compleet met alle schema's. Download pdf-document Tabellendemo met dobbelsteen 6Binnenwerk van de uitgebeide dobbelsteen D06. Links de tabellenselectie, in het midden de eigenlijke dobbelsteen op twee gestapelde printjes en rechts de stuurtrap voor het verdelen van de signalen naar het drievoudige display.

Klik op het pictogram voor andere zelfbouwprojecten