Dobbelsteen 7, met behulp van duimwielschakelaars programmeerbaar
Idee
Bij deze variant van dobbelsteen D05 wordt de volgorde van het ogenpatroon vooraf ingesteld met duimwielschakelaars via de insteekbare programmeermodule op de achterkant van de behuizing.
Na het instellen en het indrukken van een knopje kan deze module zelfs worden verwijderd omdat het patroon wordt opgeslagen in een buffergeheugen.

Opzet
Na het instellen van de gewenste cijfervolgorde met de duimwielschakelaars druk je op de programmeerknop Dr2 van de module, waarna de BCD-codes via het signaal ST in de zes buffers worden
opgeslagen. Daarna kun je werpen met knop Dr1 van de start-/stopschakeling en dat heeft tot gevolg dat de buffers na elkaar via de DIS-lijnen op een bepaalde snelheid (normaal of traag,
instelbaar met schakelaar S2) worden uitgelezen en op de buslijnen A, B en C verschijnen. Je kunt ook nog met schakelaar S1 kiezen om stand 0 (beurt overslaan) toe te voegen. Daarbij dooft
het ogenpatroon en wordt op de 7-segmentuitlezing het cijfer 0 weergegeven.Uitlezen
Eerst worden de BCD-codes weergegeven via de 7-segmentuitlezing D7SU5 en daarna worden deze codes omgezet in het ogenpatroon voor het dobbelsteendisplay via de code-omzetter DOMZ2B,
gevolgd door LED-stuurtrap DS1 met een viertal transistoren waarop de LED's worden aangesloten. Voor dit complete ontwerp zijn maar liefst 12 CMOS IC's gebruikt (of misbruikt?), maar dan heb
je wel wat unieks!

Complete artikel
Nieuwsgierig? Lees dan het hele artikel, compleet met alle schema's. Download pdf-document Met duimwielschakelaars instelbare dobbelsteen 7Binnenwerk van de uitgebeide dobbelsteen D07. Links tegen de achterwand de LED-stuurprint DS1, in het midden de brede connector voor de programmeermodule met daaronder DOMZ2B
en rechts de drie gestapelde buffergeheugens. Op de bodem van de behuizing zit D07SST voor het besturen van de dobbelsteen.

Klik op het pictogram voor andere zelfbouwprojecten