Een andere kijk op tijd

Digitale klok met dobbelsteendisplay; een ontwerpidee

Idee
Heb je genoeg van wijzerplaten of strakke cijfers voor het aanduiden van de tijd? Denk dan eens aan een dobbelsteendisplay! Hoeveel dobbelstenen heb je nodig? In elk geval twee
voor de uren, want dan kun je met dubbel zes (=12 uur) volstaan en met de andere dubbele ogen geef je de overige hele uren weer, bijvoorbeeld tweemaal vier (=8 uur) en tweemaal drie (=6 uur).
Voor de minuten moet je tot zestig kunnen tellen - eigenlijk tot 59, want de overgang naar 60 is het volgende uur! Om het aantal dobbelstenen te beperken kun je de minuten het best onderverdelen in
tientallen en eenheden. Voor de tientallen hoeft de bijbehorende dobbelsteen alleen de cijfers 1 tot en met 5 weer te geven. Voor de eenheden zijn dan nog twee dobbelstenen nodig, omdat ook
de waarde negen als grootste getal moet worden weergegeven en dat lukt niet met n dobbelsteen, vandaar.
Uiteindelijk lees je de tijd als het ware bijna digitaal af, bijvoorbeeld zes - twintig (2x10) - acht... en dat is dan zes uur en achtentwintig minuten. Raar, wedden dat het snel went?

Er worden twee versies voorgesteld, zie de hieronder afgebeelde frontplaatsuggestie. Beide hebben een 12-uurs ritme, maar de tweede versie heeft bovendien dag-/nachtaanduiding (AM/PM). Die tweede
wordt hier voor het gemak de 24-uurs klok genoemd.Opbouw
De tijd wordt dus weergegeven via vijf dobbelstenen: twee voor de uren (rood), een voor de tientallen minuten (blauw) en twee voor de minuten-eenheden (groen). Met knop S start je de gelijkzet-
procedure om met de knoppen daarnaast de klok gelijk te zetten. Hierbij gaan de gele LED's knipperen, want  de blauwe dobbelsteen hoeft niet meer dan de waarde vijf weer te geven, zodat de
gele LED's nooit worden gebruikt voor de tijdweergave. Bij de 24-uurs klok gaat het gelijkzetten nog eenvoudiger (naar keus). Met H kun je de helderheid van het display regelen. De klok krijgt bijvoorbeeld
een 8-bit microprocessor die een impuls van 1 seconde opwekt. Door die in een teller te stoppen wordt tot 60 geteld (1 minuut) enz. enz. Door drie tabellen met dobbelsteenpatronen voor de uren, tientallen
minuten en minuten-eenheden vast te leggen, wordt de inhoud van drie 8-bit registers elke minuut ververst. Vervolgens worden de data na elkaar in de juiste volgorde (!) in de uitgangsbuffers geschoven
waarop het display is aangesloten. Dus om de minuut/10 minuten/1 uur pointers ophogen die naar de volgende stand van een bepaalde tabel wijzen, afhankelijk van het getelde aantal impulsen en dan
elke minuut de uitgangsbuffers verversen. Zo zou het kunnen worden geprogrammeerd... maar misschien kan het ook op een andere manier. Wie het weet mag het doen!!Overgangstijden
Om een idee te geven zijn hieronder de overgangstijden van de 12- en 24-uurs klok naast elkaar gezet voor de overgang van 11.59 naar 12.00. Bij de 12-uurs klok is er geen verschil tussen dag en nacht,
maar bij de 24-uurs klok kan na het bereiken van het middernachtelijk uur de klok bijna worden gedoofd, zodat alleen de PM-indicator verspringt naar de AM-aanduiding om aan te geven dat het dan precies
12:00 uur 's nachts is. Na een minuut (op 12:01 's nachts) licht dan helemaal rechts de eerste groene LED op, enz. enz.Beschrijving
Belangstellenden die meer willen weten over dit ontwerp kunnen de uitvoerige beschrijving met alle waarheidstabellen bestuderen om ideen op te doen. Wellicht vormt dit een aanleiding voor een
ontwerpteam om deze unieke klok echt te bouwen? Download het pdf-document Digitale klok met dobbelsteendisplay


Klik op het pictogram voor andere zelfbouwprojecten.