Constructie van het kransraadsel - Stap 1

Een cirkel wordt door drie horizontale lijnen in gelijke stukken verdeeld. Dit vormt de basis van het kransraadsel.Volgende stap