Bij recente opgravingen troffen we op een half vergaan stuk hout de bovenstaande fragmenten aan van wat eens een prachtig kruis moet zijn geweest. Wat is het en hoe oud is het? Gezien de vormgeving is het geen middeleeuws kruis, maar dat geel-rode kruisje in het middelpunt geeft houvast. Dit is een zogenaamd magisch symbool omdat het uit zeven stukjes is samengesteld. Verder kunnen we talrijke andere vormen ontdekken, waaronder half-stervormige figuren, grappige huisjes, fantasiefiguurtjes als tollen en hoedjes en zelfs een vogeltje. Alle figuurtjes zijn samengesteld uit dezelfde zeven stukjes van het kruisje in het midden en deze hele ‘legpuzzel’ bevat ruim 70 figuurtjes, hetgeen neerkomt op ruim 500 afzonderlijke stukjes… Van dit uit fantasiefiguurtjes samengestelde kruis is ook de ouderdom min of meer te achterhalen. Deze tangram is ongeveer 100 jaar oud en is samengesteld uit de door Richter en Co. uitgegeven Kreuzzerbrecher, ofwel het kruisraadsel dat voor de eerste Wereldoorlog in heel Europa werd verspreid als houten legpuzzel in een doosje. Kijk maar eens op de volgende pagina’s op welke manier het kruisraadsel is gemaakt uit een rechthoek die in zeven stukjes is verdeeld en hoe ontstellend veel mogelijkheden deze simpele legpuzzel op de computer biedt!

Volgende stap