De huisjes en het flatgebouw

Voor het construeren van huisjes voldoet de vierkante tangram uitstekend. Met een beetje fantasie kunnen zelfs hele flatgebouwen worden samengesteld door de stukjes op een op het eerste oog belachelijke, totaal afwijkende manier, maar toch volgens de tangramregels tegen elkaar gelegd, te rangschikken. Een afwijking op deze tangramregel vormt het derde gebouw. Eigenlijk is het paarse driehoekje hier over, maar doordat er onder het puntdak vier tangrams worden gecombineerd, vormen deze overgebleven stukjes weer twee vierkanten ofwel de pijlers waarop het gebouw rust en daarmee zijn uiteindelijk toch alle tangramstukjes gebruikt. Is alles naar wens in elkaar geschoven dan kunnen de kleuren naar eigen inzicht worden aangepast.Omdat de flats, links en rechts gespiegeld om het hoofdgebouw, hier tegen een blauwe achtergrond (lucht) worden geplaatst en het niet de bedoeling is dat die door de gebouwen heen schijnt, zijn de openingen afgedekt met witte achtergrondvlakken. Die vlakken mogen zelfs wat groter zijn dan de uitsparingen en hoeven er niet nauwkeurig in te passen.Vorige stap Volgende stap